ריה”ל

/Tag:ריה"ל

תפילת ציבור – לימי קורונה…

תודה רבה להדס זמירי מאולפנת פסגת זאב על השיתוף באותו הקשר כתבה של יאיר אטינגר ששודרה בכאן 11 על סגירת בתי הכנסת בשל ווירוס הקורונה

חובת עליה לארץ בכוזרי

ריה"ל – ספר הכוזרי עמוד: 202 נושא: החובה לעלות לא"י מסר מרכזי:  חובת העליה לארץ. רווחים משניים: הדגמת הודאה בטעות הקדמה האם יש דבר מה שאתם יודעים שצריך לעשות ואינכם עושים? ננהל דיון קצר : מדוע?  ונוביל לתובנה הפשוטה, שאין כל סיכוי להתקדמות בטרם ההודאה הפשוטה בצורך לשינוי. לימוד המקור מהם תכונותיה המיוחדות של ארץ [...]

למה חשוב ללמוד אמונה? – דף מלווה שיעור

מצורף קובץ להורדה, מתוך תקית הדרייב הקובץ מכיל דפי עבודה למקורות הבאים: ר' נחמן, ריה"ל, רס"ג, רבנו בחיי, רמח"ל, הרב קוק - מאמר הדור. הדפים יכולים לשמש כדפי עבודה עצמית, או כדפים מלווי שיעור. בנוסף מצורף קובץ לסיכום כל השיטות.

ר’ יהודה הלוי – העשרה על דמותו ותפיסת עולמו

מעט על תפיסת עולמו של ר’ יהודה הלוי […]

פתיחת הכוזרי – מערך שיעור

דף 6 – עם ישראל  - מאמינים בני מאמינים הרעיון הבסיסי בחלק זה הוא שהאמונה היהודית היא לא רק משהו של האדם הפרטי, אלא קשורה להיות חלק מעם ישראל – שהינו יצירה רוחנית שלימה של הקב"ה. השלמות הרוחנית של היחיד קשורה ותלויה בעומק חיבורו לעם ישראל כולו. מקור 6א – הפתיחה לספר הכוזרי (עמ' 69-77!) [...]

פרט וכלל – מערך שיעור

הפרט והכלל בעולם האמונה להיות חלק ממשהו שלם העולם המערבי מדגיש מאוד את ערכו ומעמדו של היחיד: השיח הדמוקרטי מדבר על זכויות הפרט. המדינה הליברלית רואה עצמה מכשיר לרווחת האזרח, החינוך כיום מכוון כל יחיד למימוש עצמי. בתך העדפת האינדיבידואליות שמעניקה לפרט מקום מרכזי, באה התפיסה היהודית ומציגה עמדה הפוכה: הכלל הוא העקר.   אדם [...]

תפילת הציבור – מערך שיעור

מערך שיעור על המקור של ריה"ל בעמ' 66-67 על מעלת תפילת הציבור משימת סיום – השתלמות מחשבת ישראל חלק ראשון שם המקור: ריה"ל – ספר הכוזרי, מאמר שלישי, סעיפים יח-יט (66-67) סיכום המקור בקצרה: הכוזרי שואל: האם לא עדיף ליחיד להתפלל לבד כך שיוכל להיות מרוכז יותר בתפילתו מאשר להתפלל בציבור? החבר עונה: יש בתפילה [...]