מצגת הערכות חלופיות

הנחיות והוראות להערכה חלופית וכוורת של אפשרויות. ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה