ארכיון חודשי: אוגוסט 2022

//אוגוסט

תכנון הוראה – מסמך תהל”ה

תכנית תהל"ה - הוראה, למידה, הערכהחלק ניכר מההוראה בכיתה תלוי בהגדרת המטרות ובתכנון נכון. תכנית תהל"ה המפורטת להלן כדוגמא בלבד,עשויה להיות בסיס שיעזור לנו לתכנן את הוראת כל אחת מהיחידות במחשבת ישראל בכיתות. התכנית מצהירהעל הכוונות שלנו מבחינת השאלות הגדולות, או הרעיונות הגדולים שסביבם נרצה ללמד ולבנות את המשימות,משך ההוראה, ודרך ההוראה והלמידה שבה נבחר [...]