ארכיון חודשי: נובמבר 2023

//נובמבר

ענר שפירא הי”ד – להפוך גורל ליעוד

האב, משה שפירא: "הוא הפך את שעת הגורל לשעת ייעוד" ללימוד עם המקור של הרב סולובייצ'יק בפרק רביעי.