ארכיון חודשי: ספטמבר 2017

//ספטמבר

מאמר הדור – מערך שיעור

משימת סיכום השתלמות "אמונה וגאולה" מחשבת ישראל. מגישות: אורנית מיידני ושמרית פינסון. שם המקור- "מאמר הדור"/הראי"ה זצ"ל עמ' 45-46 סיכום המקור- הרב מתאר במאמרו את ההבדלים בין הדור החדש לבין הדורות הקודמים ומדגיש את מעלותיו של הדור ורמתו הרוחנית הגבוהה למרות הירידה המעשית הנראית לעין. בעקבות כך, הרב מתייחס לצורך בלימוד אמונה בדור זה דווקא [...]