הנחיות ראשונות לקראת בגרות תשפ”ב

ביטול-מיקוד-מחשבי-תשפב-וידיעון-שמיטה

להורדה