כדי לראות את המצגת בצורה טובה, יש ללחוץ על הסמל של Nearpod בפינה הימנית למטה