מצ”ב קובץ המיקוד לבחינת הבגרות קיץ תש”פ. התלמידים ייבחנו רק על החומר המופיע בקובץ זה.

mahshevet-dati

להורדה