מהי יצירה יהודית?

איילה גורן

נושא השיעור: מהי יצירה יהודית?

מקורות: 1. הרב קוק, “אורות הקודש”, חלק א’, עמ’ קע”ו-קע”ז

  1. הקדמת הרב קוק לשיר השירים

תיאור מהלך השיעור:

שלב א’- סרטון

הקרנת הסרטון תוך כדי מתן שאלה לתלמידים: מהי יצירה יהודית על פי דבריה של רמה בורשטין?

 שלב ב’ – מקורות

לימוד המקורות מתוך הספר

        שלב ג’- זיקה למקורות

       דברי הרב קוק, בזיקה לדבריה של רמה. לדוגמא: הרב קוק: מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות      יוצר רעיונות ומחשבות (הדחף של רמה ליצור) וכד’.

נקודות לדיון בעקבות המקור/ות:

בסרט שראיתם אומרת רמה  משפטים משמעותיים, חוו דעתכם:

  • הנשמה מבחינה בבימוי חילוני…
  • השאלה מאיזה מקום יונק היוצר?
  • הלכה זה כנפיים, לא מעצור, היא האמת, היא היופי…היא המסקרן.
  • איך אתה יודע אם אתה יוצר בעולמו של הקב”ה, שאתה עושה משהו, ואם זה מצליח או אם זה נכשל, זה היינו אך אצלך…ואם לא אז אתה בעולמו של עצמך.

הערות פדגוגיות: בדור שהמדיה כה מפותחת, חשוב שהתלמיד יחוש שהאומנות היא כלי ביטוי בעבודת ה’, אך בגלל טיבעה היא דורשת זהירות רבה. והעוסקים בה חייבים להיות ככלי מלא ביראת ה’. חשוב להדגיש את התפילה שרמה סיפרה שהתפללה כל יום לא-לוהים שיצליח דרכה. ההבחנה של רמה בין יצירה שהבמאי שלה דתי והכותב דתי, לעומת יצירה שהכותב דתי והבמאי חילוני.