חוזר מפמ”ר מעודכן לשנת תש”פ

חשוב מאוד לקרוא בעיון את כל פרטי החוזר