תרשים זרימה, רסג, הקדמה לאמונות ודעות, עמודים 38-36