עדכונים חשובים

/עדכונים חשובים

הנחיות לקראת בגרות קיץ תש”פ

הנחיות למתן ציון בגרות פנימי קיץ תש"פ מיקוד למידה קיץ תשפ להורדה חוזר מפמ"ר מעודכן לשנת תש"פ חשוב מאוד לקרוא בעיון את כל פרטי החוזר חוזר מפמ''ר מחשבת ישראל - שנה''ל תש''פ, מעודכן כ''ה בטבת תש''פהורד