מערכי שיעור בנושא אמונה מתוך חוברת “הארת הלב” של “לב לדעת”

אמון-ואמונה