האב, משה שפירא: “הוא הפך את שעת הגורל לשעת ייעוד”

ללימוד עם המקור של הרב סולובייצ’יק בפרק רביעי.