להורדת הקובץ

דגשים_להוראת_תחום_הדעת_בזמן_חירום_לחיזוק_חוסן_והיבטיים_רגשיים_וחברתיים1