להוראה במקביל למקור על ר’ עקיבא ודברי המלבי”ם בפרק רביעי