שיר של לאונרד כהן שמתכתב עם דברי הרב זוין על “קול דממה דקה”