תודה למורה ורד כהן ששלחה את המבחן

ניתן להוריד את הקובץ מהדרייב בקישור הזה