בפתיחה לנושא ‘עבד או בן חורין’ מקרינה את המצגת
כל תלמידה צריכה למקם על הציר כמה המקרה הוא עבד וכמה בן חורין (לדוגמא – ספורטאי)
זה מוביל לדיון שמאפיין ומגדיר מיהו עבד ומיהו בן חורין. עושות רשימת מאפיינים על הלוח והגדרה לכל אחד מהמושגים ‘עבד’ ו’בן חורין’. ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה.

אור אהרון.

עבד-או-בן-חורין_-_-פתיחה-למקור-של-הרב-זאב-קרוב