תכנית תהל”ה – הוראה, למידה, הערכה
חלק ניכר מההוראה בכיתה תלוי בהגדרת המטרות ובתכנון נכון. תכנית תהל”ה המפורטת להלן כדוגמא בלבד,
עשויה להיות בסיס שיעזור לנו לתכנן את הוראת כל אחת מהיחידות במחשבת ישראל בכיתות. התכנית מצהירה
על הכוונות שלנו מבחינת השאלות הגדולות, או הרעיונות הגדולים שסביבם נרצה ללמד ולבנות את המשימות,
משך ההוראה, ודרך ההוראה והלמידה שבה נבחר לכל אחת מהיחידות. כדאי מאוד לשבת בצוותי ההכנה לשנה
הבאה, ולבנות את תכנית הלמידה לכל השנה, או לכל אחת מיחידות הלימוד. מצ”ב מסמך ריק של תהל”ה
כבסיס לתכנון שלכם את תכנית ההוראה וההערכה

Download (DOCX, 10KB)