הנחיות והוראות להערכה חלופית וכוורת של אפשרויות.

ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה