מבחן מקוון מקסים ומאתגר שהכינה אביטל דינר בקלאס E. כניסה באמצעות הזדהות משרד החינוך.

https://www.classe.world/#!/homepage/y5lodm4jh76ae27t