שיעור מוקלט של הרב יעקב פלג על פרק שני (עד איוב). יש ללחוץ על התמונה.