הנחיות להערכה חלופית במחשבת ישראל תשפ”א

פרק רביעי – אמונה בשעת משבר

מטלה גדולה – ניתוח יצירה אומנותית

תלמיד/ה יקר/ה במטלה זו תידרש לשלב בין ידע שלמדת ליצירתיות והשקעה.

 1. מבנה העבודה:
 2. עמוד שער

הערכה חלופית במחשבת ישראל

מטלה גדולה – ניתוח יצירה אומנותית

מגיש/ה:  פלוני אלמוני.

ת.ז: 123456789

כיתה ושם בית ספר: יב, תמר אריאל.

מורה: הרב פלוני אלמוני.

 • פרק א – הכנת תוצר אישי

עליך לחבר שיר או לצייר תמונה המבטאים את אחת מן האופציות הבאות:

 • התחושות שלך בעקבות לימוד מקורות הפרק הרביעי או מקור ספציפי.
 • הרעיון המרכזי של אחד מן המקורות של הפרק הרביעי.
 • היחס שלך לאמונה לפני ואחרי למידת מקורות הפרק הרביעי.
 • פרק ב – ניתוח תוצר

עליך לכתוב פיסקת הסבר הכוללת:

 • הצגה – הסבר בקצרה מה הרעיון הכללי של התוצר שלך, עלמה השיר/מה רואים בתמונה
 • קישור לחומר – הסבר כיצד התוצר מתחבר לחומר הלימודי
 • פרק ג – ריפלקציה אישית 

עליך לענות על שתי השאלות הבאות (יש להעתיק את השאלות עצמן לעבודה):

 1. תאר דבר שהתחדש לך בנושא או על עצמך בעקבות הכנת העבודה ? (נמק/י) ( 3 – 10 שורות)
 2. האם לדעתך אנשים צריכים להקדיש זמן קבוע ללימוד “אמונה” ? (נמק/י)  ( 3 – 10 שורות)
 • כללים לביצוע:
 • העבודה נעשית בקבוצות של 3 – 5 תלמידים
 • בפרק א – אורכו של השיר צריך להיות לפחות שני בתים ופזמון.
 • הציון שינתן יתייחס למרכיבים הבאים:
  • ü     10% – עמידה בזמנים.
  • ü     20% – תצוגה יפה (כותרות מודגשות. רווחים אחידים בין שורות). 
  • ü     30% – תוכן (יצירתיות, מקוריות, השקעה).
  • ü     30% – קישור לחומר הנלמד.
  • ü     10% – רפלקציה.
 • מועד הגשה:
 •   6.6
 • במייל לכתובת:
  (בכותרת של המייל לכתוב “הערכה חלופית במחשבת ישראל תשפ”א + שם המגיש“)