ניתן להוריד את הקובץ הראשון בקישור הזה ואת השני בקישור הזה

אמונה-וגאולה-אור-ואור

חנוכה-להוסיף-אור