מאמר העוסק בסוגיות רבות הקשורות לנושאי הלימוד במחשבת, ובייחוד בפרק “אני מאמין”.

מיהו “אני”? מיהו “האדם המאמין”? ואיך מגיעים לאמונה?

Download (DOCX, 57KB)