שם:_____________

 

בחינה 1 במחשבת ישראל- אמונה וגאולה

משך הבחינה: שעה וחצי.

עלייך לענות על 5  מתוך  6 השאלות שלפנייך (לכל שאלה 20 נקודות)

בהצלחה רבה ! מוריה

 

  1. הרב אלימלך בר שאול- מצווה ולב

הרב בר שאול כתב בספרו “מצוה ולב”:

      “אדם זה שהוא מצוי קרוב אצל נפשו, אפילו אם נפרמו קרומי נפשו מחמת סטיות של דעות ומעשים… אצל נפשו הוא”.

א. לאיזה משני סוגי האנשים, המתוארים בדברי הרב בר-שאול, מתייחס הקטע הנ”ל. הסבירי דבריך.

ב. מהו יתרונו של אדם זה על חברו? הסבירי והדגימי בדוגמה מחיי יומיום.

 

  1. הלל צייטלין- על גבול שני עולמות

א. אדם נסע במונית ושכח בה שקית ובתוכה 100,000 ₪. נהג המונית מצא את השקית, התלבט בשלב ראשון אם להחזירה לבעלים, ובשלב שני החליט להחזירה. לאחר יום שלם של חיפושים מצא את הנוסע והחזיר לו את רכושו.

כיצד ניתן להסביר את התנהגות הנהג על פי דברי הרב הלל צייטלין? (“מאין באה היראה הנופלת על האדם בבואו לחטוא…”). התייחס בתשובתך לשני השלבים המתוארים בשאלה.

ב. “והצימאון אינו פוסק במעט מן המעט. הווה אומר: לא אל מה שיש לו תחילה ותכלה…”

       למה האדם צמא, ומה לא מספק אותו, מדוע?

 

  1. מהר”ל- תפארת ישראל

א. “האדם עם מעלת נפשו… והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים”.

המהר”ל עוסק בדבריו במלאכים, בני אדם, בהמות, ואדמה.

חלק את המושגים לשתי קבוצות והסבר מה מאפיין כל קבוצה.

ב. מהו משל “עירוני שהיה נשוי לבת מלכים” ומהו הנמשל על פי המהר”ל?

 

  1. הרש”ר הירש- פירוש לספר בראשית

“האדם לא נתקלל כל עיקר. דבר לא נשתנה בייעודו הנעלה ובכושרו למלא את ייעודו”.

א. הרש”ר הירש כתב את הדברים האלה כי להתמודד עם דעה מסוימת, מהי דעה זו?

ב. מהי הדעה של הרש”ר הירש בנוגע לייעוד האדם?

 

  1. הרמב”ם- הקדמה לפירוש המשנה

א. לפי הרמב”ם, מהי תכלית כל היצורים שאינם בני אדם ומהי התכלית של בני האדם? הסבירי.

ב. 1. הסבר את דברי הרמב”ם- “חורבן הנפש בתיקון הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף”.

  1. כתוב מהו לדעתך האיזון הנכון בין נפש רוחנית לגוף חמרי.
  2. רמח”ל מסילת ישרים, פרק א’, יט’

א. הרב אורי שרקי בספרו “שיעורים במסילת ישרים” כותב: “לפי ההגיון אין שום אפשרות שהאדם יצליח להידבק בבוראו, הרי הקב”ה הוא אינסופי ולכן גם המרחק אליו הוא אין סופי” (שיעורים במסילת ישרים).

מהי הדרך שמציע הרמח”ל לאדם שרוצה להתגבר על המרחק האינסופי מהקב”ה ובכל זאת להידבק בבוראו?

    ב. לפניך קטע משיר, קטע זה מבטא תחושת ריקנות וחוסר משמעות בחיים:

“אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה

רואה כיצד חולפים ימי ,בבטלה גמורה”..

(יעקב רוטבליט).

        הסבר מה היתה יכולה להיות התגובה  של הרמח”ל על תחושות אלו עפ”י מסילת ישרים פרק א’ או על פי פרק י”ט

 

 

בחינה במחשבת ישראל- אמונה וגאולה- תשובון

1.הרב אלימלך בר שאול- מצווה ולב  והרב קוק- מוסר אביך

הרב בר שאול כתב בספרו “מצוה ולב”:

“אדם זה שהוא מצוי קרוב אצל נפשו, אפילו אם נפרמו קרומי נפשו מחמת סטיות של דעות ומעשים… אצל נפשו הוא”.

א. לאיזה משני סוגי האנשים, המתוארים בדברי הרב בר-שאול, מתייחס הקטע הנ”ל. הסבירי דבריך.

לסוג של איש הפנים- בקטע כתוב “קרוב אצל נפשו”  הכוונה לאדם המודע לעצמו, לאופיו הייחודי, ולאישיותו. אדם המברר לעצמו את שאלות חייו לעומק. גם אם יש סטייה, מכיוון שהוא קרוב לנפשו וחש מיד כאשר ישנה נפילה מוסרית, הוא יכול לתקנה.

             ב. מהו יתרונו של אדם זה על חברו? הסבירי והדגימי בדוגמה מחיי יומיום.

איש הפנים קרוב לתשובה מכיוון שהוא קרוב לנפשו וחש מיד כאשר ישנה נפילה מוסרית, וכך יכול לתקנה.

ואילו איש החוץ רחוק מתשובה, כיוון שאינו קרוב לנפשו, ואינו חש את נפילותיו המוסריות.

דוגמה– צריכה להיות על איש הפנים.

 

2.הלל צייטלין- על גבול שני עולמות

א.         אדם נסע במונית ושכח בה שקית ובתוכה 100,000 ₪. נהג המונית מצא את השקית, התלבט בשלב ראשון אם להחזירה לבעלים, ובשלב שני החליט להחזירה. לאחר יום שלם של חיפושים מצא את הנוסע והחזיר לו את רכושו.

כיצד ניתן להסביר את התנהגות הנהג על פי דברי הרב הלל צייטלין? (“מאין באה היראה הנופלת על האדם בבואו לחטוא…”). התייחס בתשובתך לשני השלבים המתוארים בשאלה.

בשלב  הראשון האדם שנסע במונית ניסה להשתיק את הקול הפנימי של נשמתו, וניסה לברוח ע”י שקיעה בחומריות- במחשבה שיהיה לו הרבה מאוד כסף, ולכן הוא התלבט אם להחזיר את הכסף או לא.

אבל בשלב השני הנשמה האלוקית המצויה בו, גורמת לו להרגיש חרטה על דברים לא טובים שעשה, ורצון לתקן מעשים אלו, והיא המקור להרהורי התשובה המתנוצצים בקרבו. ולכן הוא החליט כן להחזיר את הכסף לבעליו.

ב.         “והצימאון אינו פוסק במעט מן המעט. הווה אומר: לא אל מה שיש לו תחילה ותכלה…”

למה האדם צמא, ומה לא מספק אותו, ומדוע?

יש באדם קול פנימי הקורא לאדם לשוב אל ה’ הקול נובע מגעגוע וצימאון בלתי פוסקים.

 האדם מגלה כל פעם מחדש שאותו דבר שהוא חשב שירווה את צימאונו הסתבר כבלתי מספיק. במבט שטחי, עלול האדם ל’תרגם’ שאיפה זו, למטרות חומריות בלבד. אך, לאחר שהשיג האדם מטרות חומריות אלו, הוא נותר שוב חסר סיפוק ומחפש מטרות ויעדים חדשים.

למה? כי זו היתה אשליה והצימאון ממשיך, צימאון אל משהו אחר, געגוע אל מה שלא מכאן, אל משהו ש”אין לו תחילה (=התחלה) ותכלה (=סוף)”- שאינו כמו כל הדברים שנבראו ועתידים להתכלות, משהו אין סופי וחסר גבולות.

 

3.מהר”ל- תפארת ישראל

א.”האדם עם מעלת נפשו… והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים”.

המהר”ל עוסק בדבריו במלאכים, בני אדם, בהמות, ואדמה.

חלק את המושגים לשתי קבוצות והסבר מה מאפיין כל קבוצה.

מלאכים ובהמות- שניהם לא צריכים לעמול כדי להגיע לשלמות. המלאכים (רק רוח בלי גוף) שלמים בפועל.

הבהמות (רק חומר בלי רוח)- אין עניין של הוצאה אל הפועל.

אדם ואדמה- שניהם צריכם לעמול כדי להוציא את השלמות לפועל. כמו שבתכונה המיוחדת של האדמה היא להוציא מהכוח (- זרע קטן) לפועל (- עץ גדול) – זאת גם תכונתו המיוחדת של האדם.

ב. מהו משל “עירוני שהיה נשוי לבת מלכים” ומהו הנמשל על פי המהר”ל?

המשל: בת מלך שנישאה לעירוני (אדם פשוט). כל כמה שייתן לה לאכול מעדני מלך היא עדיין תתגעגע למלך ולארמון.

הנמשל: הנשמה היא בת המלך. העירוני זוהי התורה. המלך זה ה’.

התורה והמצוות טעימים לנשמה בעולם הזה, אך היא עדיין מתגעגעת לה’ ולחיי נשמה בלי גוף. האדם יוכל להגיע לשלמות מוחלטת רק אחרי מותו.

 

  1. הרש”ר הירש- פירוש לספר בראשית

“האדם לא נתקלל כל עיקר. דבר לא נשתנה בייעודו הנעלה ובכושרו למלא את ייעודו”.

א. הרש”ר הירש כתב את הדברים האלה כי להתמודד עם דעה מסוימת, מהי דעה זו?

הרש”ר הירש יוצא נגד דת הנצרות הטוענת כי בשל החטא הקדמון,כל אדם נולד חוטא ואין באפשרותו להתנער מן החטא, ולכן, כל חייו יחטא ולא יוכל להתעלות.

ב. מהי הדעה של הרש”ר הירש בנוגע לייעוד האדם?

עפ”י היהדות האדם נולד טהור- נשמה שנתת בי, טהורה היא. חטא אדם הראשון לא פגם בייעוד של האדם אלא רק שינה את התנאים החיצוניים, יהיה לו יותר קשה להשיג את אותו ייעוד- להגיע לקדושה וטהרה בחייו, אך עדיין יצליח להשיגו, ביכולתו להשיגו.

 

5.הרמב”ם- הקדמה לפירוש המשנה 

א.לפי הרמב”ם, מהי תכלית כל היצורים שאינם בני אדם ומהי התכלית של בני האדם? הסבירי.

תכלית כל היצורים שאינם בני אדם כולם נועדו לתועלת האדם ושימושו.  התכלית של בני האדם להיות “אדם חכם וטוב”:

חכם- מברר בשכלו עניינים רוחניים, ידיעת הבורא, מה ראוי לעשות בעולם, ולאיזו מטרה עליו לשאוף.

 טוב- תיקון העולם בפועל, עושה את מה שראוי, ולוקח מהחומריות במידה, כך שאינו נסחף אחרי החומריות, אלא נעזר בה. 

ב. 1. הסבר את דברי הרמב”ם- “חורבן הנפש בתיקון הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף”.

כדי לפתח את הצד הרוחני- שכלי שבאדם, על האדם שלא לשקוע בתענוגות חומריות ולהתעסק בדברים חומריים מפני שאלו מרחיקים את האדם מן הרוח, מהנפש הרוחנית שבו. מצד שני, אל לו לאדם להזניח גמרי את צורכי גופו לטובת צרכיו הרוחניים, עליו ללתת לכל מרכיב את הדרוש לו במידה שלא תפגע במרכיב השני.

  1. 2. כתוב מהו לדעתך האיזון הנכון בין נפש רוחנית לגוף חמרי. (כל תשובה מתקבלת כל עוד היא הגיונית וסבירה).

 

6.רמח”ל מסילת ישרים פרק א

א. הרב אורי שרקי בספרו “שיעורים במסילת ישרים” כותב: “לפי ההגיון אין שום אפשרות שהאדם יצליח להידבק בבוראו, הרי הקב”ה הוא אינסופי ולכן גם המרחק אליו הוא אין סופי” (שיעורים במסילת ישרים).

מהי הדרך שמציע הרמח”ל לאדם שרוצה להתגבר על המרחק האינסופי מהקב”ה ובכל זאת להידבק בבוראו?

 בעולם הזה מצוי האדם ב”מלחמה” (התמודדות) פנימית בין הרצון הטוב לקיים את מצוות ה’ לבין ההימשכות אחר התאוות; אם יצליח לנצח במלחמה זו – לא להימשך אחרי תאוות הגוף אלא לבחור בטוב, בקיום המצוות– יזכה לדבקות בה’.

ב. לפניך קטע משיר, קטע זה מבטא תחושת ריקנות וחוסר משמעות בחיים:

“אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה

רואה כיצד חולפים ימי ,בבטלה גמורה”..

(יעקב רוטבליט).

הסבר מה היתה יכולה להיות התגובה  של הרמח”ל על תחושות אלו עפ”י מסילת ישרים א’?

על האדם לעמול, לא להיבטל בחייו. ייעודו ‘להתענג על ה’- להינות מקיום המצוות ומקרבת אלוקים. וזאת אפשר להשיג רק ע”י קיום המצוות בעוה”ז. ולכן הרמח”ל היה יוצא נגד תפישת השיר.