מצגת על המקור של ריה”ל מתוך האתר של הרב ד”ר אורי נויבירט.

יש ללחוץ על התמונה כדי לפתוח את המצגת