קטע מתוך “מלך האריות” החדש, שלא הופיע בסרט המקורי, המדגיש את ההבדל בין תפיסות עולם ביחס למשמעות החיים.

יש ללחוץ על התמונה כדי לפתוח את הסרטון.