עבדות חקר שהכינה אור אהרון מאולפנת אהבת ישראל בבית שמש.

ניתן להוריד את המסמך בקישור הזה

עבודת-חקר-מחשבת-הגבר