מפמ”ר מחשבת ישראל הרב ד”ר יוחאי רודיק. ניתן להוריד את המאמר בקישור הזה

בסוד-השמיטה-מאמר-לשמיטה-ישראלית-הרב-דר-יוחאי-רודיק-