שילוב של מקורות מהחוברת עם סרטונים שונים הפותחים לדיון את עקרונות היסוד של התפיסה החרדית.

ניתן גם להעתיק את הקישור ולערוך את המצגת כרצונכם