סיכום על יחידת בחירה והשגחה, שכר ועונש במתכונת הישנה (שאלון 038106)

להורדת הקובץ

סיכומים-בחירה-השגחה