תפקידו של מורה מחשבת ישראל בעידן משתנה – פאנל דיון שהתקיים במסגרת השתלמות הקיץ במחשבת ישראל. קיץ תש”פ