הרב אלימלך בר שאול – שיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

הרב הלל צטיילין – שיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

מהר”ל – שיעור מצולם הרב דוד בן זזון

סיכום קצר של המקורות של תחילת הפרק (יוני נתניהו עד הרשר הירש) – שיעור מצולם של הרב אבי גולדברג

הרמב”ם, תכלית האדם – שיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

הרמח”ל, מסילת ישרים א, יט – שיעור מצולם הרב אבי גולדברג

הרב קוק , בכל דרכיך דעהו – שיעור מצולם הרב אבי גולדברג, שיעור מצולם של הרב אורן זרגרי, בית ספר ראשית בנים ת”א.

סיכום של כל פרק ראשון – סרטון ומצגת עם המקורות הרב אבי גולדברג (הימלפרב)

הקלטות קוליות קצרות ומתומצתות של פרק ראשון שהוקלטו על ידי התלמידה רחל לקס, מבית שולמית:

  1. הרב אלימלך בר שאול – מהר”ל
  2. הרש”ר הירש – הרמח”ל
  3. הרב דסלר והרב אשכנזי (מניטו)