לפניכם ממאמרו של המפמ”ר הרב יוחאי רודיק, בנושא דרכי התמודדות עם משבר

מתוך-הערפל-אמונה-בשעת-משבר

להורדה