שיעור מלווה מצגת, של המפמ”ר הרב יוחאי רודיק

המצגת מתייחסת לגישות השונות למדינה ומכילה תוספות  להוגים: הר’ מסאטמר,הרב קוק הרב ש”ך.

כגון: הרב ישראלי, הרב וולדנברג ועוד…

המצגת מלווה בהקלטה, על מנת לצפות כמו שצריך יש להוריד את המצגת בקישור הבא