תודה רבה להדס זמירי מאולפנת פסגת זאב על השיתוף

באותו הקשר כתבה של יאיר אטינגר ששודרה בכאן 11 על סגירת בתי הכנסת בשל ווירוס הקורונה