האם מדינת ישראל היא – ראשית צמיחת גאולתנו?

לפניכם סרטון פתיחה 

נקודות לדיון בעקבות הסרטון:

 (1) להיכן מעוניין הטרמפיסט להגיע שהוא מבקש להגיע ל”גאולה”?

 (2) למה הוא מתכוון שהוא אומר שאין לו מספיק דלק להגיע לשם?

 (3) מה מאפיין את המקומות שהם עוברים בדרך?

 (4) יש מקומות נוספים שאתה היית מוסיף בדרך?

 (5) התחנה האחרונה בדרך לגאולה הייתה בכנסת. האמנם זה המקום שמסמל את הגאולה?

 (6) היכן אתה היית “עוצר את המכונית” ?