• בעריכת מדריכי מחשבת ישראל: הרב שמואל מאור וד”ר דני רביב
  1. חוזר מפמר תשעט מעודכן טבת תשעט  
  2. אתר מפמר מחשבת ישראל
  3. האתר החדש אתר שיתופי מורי מחשבת ישראלמחשבת הלב
  4. חוברת אמונה וגאולה     הוגי מזרח
  5. אתר לב לדעת בשיתוף מנהל החמד ומכללת הרצוג

6. הצעת שאלות לניתוח טקסט – חשוב גם לאימון תלמידים לשאלות קטע – לתרגול מיומנויות ניתוח

                                 סרטון הדגמה (7 דק’):  קישור לסרטון הדרכה למורים ותלמידים לניתוח טקסט מחשבתי שהוכן ע”י דני רביב

כלים קטנים גדולים – מאגר גדול של כלים דיגיטליים (כגון שילוב מצגות וסרטונים בהוראה ועוד…)

7. קישורים בנושא: שאלות העמ”ר

מאמרים בנושא שאלות העֹמר ולשאלות נוספות בכלל תחומי הדעת

שאלות העמ”ר

8. קישורים בנושא: הערכה חלופית

טופס מקוון להזרמת פרטים בית ספריים במחשבת ישראלשנהל

טופס אכללי: דיווח על חלופת הערכה במחשבת ישראלהתשעט למלא ולשלוח למדריך לאישור

טופס בפירוט: הנחיות חלופת הערכההנחיות לתלמיד ומחווןלמלא ולשלוח למדריך לאישורו

דוגמת שאלות רפלקציה

מצגת חלופות הערכה

נהלים לבניית חלופות הערכה

מצגת תלקיט ככלי תשתיתי להערכה חילופית (גובשה ע”י דני רביב בהשתלמות על תלקיט)דוגמאות למחוונים ( מהמדריך הרב ידידיה הכהן)

9. קישורים בנושא יחידות ההגבר – 5 יחידות

יחידות בית ספריות

הלימה יחידות הגבר

10. חזון  החמ”ד

 קישור לחוברת הלימוד – “חזון החמ”ד בראי מחשבת ישראל” – ( השכלה כללית  במחשבת ישראל בהמלצת מנהל החמ”ד לכתות י’)

 חזון החמד בראי מחשבת ישראל

קישור: חזון החמד בראי מחשבת ישראל – מדריך למורה

11. תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה – מחשבת ישראל – ממ’ד חט”ע