מצורף קובץ עם ביאור דבריו של הרב אשכנזי, תודה רבה לד”ר חנה ריקלין על הביאור.

Download (DOCX, 14KB)

להורדה