תודה לרב שלומי שלזינגר מאולפנת להבה על השיתוף במצגת

לצפייה בצורה מיטבית כולל הסרטונים המוטבעים במצגת יש להוריד את המצגת בקישור