לפניכם חוברת עבודה על דרכי התמודדות עם משבר

(שימו לב הרב סולוביצי’ק חסר בקובץ זה, ניתן למצוא דף משלים כאן)

החוברת נועדה ללוות את השיעור ולהקל על הסיכום, או כחוברת עבודה עצמית לכיתות חזקות.

עריכה – מיכל מרמורפרק ד -דרכי התמודדות עם משבר

להורדה