חידון זה וחידונים נוספים על פרק שני נמצאים בדרייב בקישור הבא.

החידונים הוכנו עבור עולים חדשים, אך מתאימים בכל כיתה, כסיכום הפרק