מכתב מהרב הוטנר לתלמיד שנפל. מתאים למערך שיעור על התמודדות עם יצרים שליליים (עמ’ 96 – 99)

Download (DOCX, 35KB)