מערך שיעור העוסק בשאלה – האם המוסר טבוע באדם?

על המקורות של פרופ’ קציר ושמונה פרקים לרמב”ם

Download (DOCX, 13KB)