מצורפים שני קבצים – המתכונת והתשובון.

Download (DOCX, 25KB)

Download (DOCX, 20KB)