על מנת לסייע למורים ולתלמידים ללמוד גם בימים אלו של למידה מן הבית ריכז צוות הפיקוח של מחשבת ישראל שיעורים מצולמים רבים על מקורות שונים מתוך החוברת. תודה גדולה לכל המורים המצלמים על השיתוף הנדיב בחומרים. נשמח כמובן לשיתופים בשיעורים נוספים. (אפשר לשלוח קישור למייל israel.levinger@gmail.com)

בעז”ה התכנים יתעדכנו ויורחבו, כמו כן, האתר כולו עומד לרשותכם, ניתן למצוא בו דפי עבודה שניתן לשלוח לתלמידים, סיכומים כתובים, שאלות חזרה ועוד ועוד

פרק א – אדם מחפש משמעות

תחילת פרק ראשוןשיעור בזום של הרב יעקב פלג

הרב אלימלך בר שאול שיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

הרב הלל צטייליןשיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

מהר”ל שיעור מצולם הרב דוד בן זזון

סיכום קצר של המקורות של תחילת הפרק (יוני נתניהו עד הרשר הירש) – שיעור מצולם של הרב אבי גולדברג

הרמב”ם, תכלית האדם – שיעור מצולם של הרב דוד בן זזון

הרמח”ל, מסילת ישרים א, יט – שיעור מצולם הרב אבי גולדברג

הרב קוק , בכל דרכיך דעהו – שיעור מצולם הרב אבי גולדברג, שיעור מצולם של הרב אורן זרגרי, בית ספר ראשית בנים ת”א.

סיכום של כל פרק ראשוןסרטון ומצגת עם המקורות הרב אבי גולדברג (הימלפרב)

הקלטות קוליות קצרות ומתומצתות של פרק ראשון שהוקלטו על ידי התלמידה רחל לקס, מבית שולמית:

  1. הרב אלימלך בר שאול – מהר”ל
  2. הרש”ר הירש – הרמח”ל
  3. הרב דסלר והרב אשכנזי (מניטו)

פרק שני – אמונה

האם ללמוד אמונה? ריהל מול ר’ נחמן הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל, מתן צור ותלמידים . סיכום בקצרה

עוד על ריה”ל מול ר’ נחמן מצגת מלווה בהקלטה של הרב אהוד נהיר, ישיבת בני עקיבא נחלים

רס”גאמונות ודעות. 1. סרטון בהפקת תלמידי ישיבת שלהבת, שהם. מצגת מלווה לסרטון

2. מצגת מלווה בהקלטה של הרב אהוד נהיר, ישיבת בני עקיא, נחלים.

רבנו בחיי חובת הלבבות הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל, מתן צור ותלמידים. ובנוסף סרטון סיכום בקצרה

הרב קוק מאמר הדור – הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל (עם מתן צור) קישור למצגת המלווה את הסרטון

ר’ שנאור זלמן מלאדי בעל התניא – אמונה מלשון אימון – הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל (עם מתן צור) קישור למצגת המלווה את הסרטון

האדמור הרש”ב אמונה מלשון אומן – הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל (עם מתן צור)

החזון איש אמונה ובטחון –הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל מתן צור ותלמידים. ובנוסף סרטון סיכום בקצרה

הרב דסלר – 5 דרכים להגיע לאמונה – הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל (עם מתן צור) חלק א’ חלק ב. מצגת המלווה את הסרטונים

הרב קוק אורות התורה לימוד תורה ומימוש עצמי הפקה מיוחדת עבור מורי מחשבת ישראל (עם מתן צור).

כוזרי פרק שלישי על חשיבות תפילה בציבורמצגת של המורה הדס זמירי מאולפנת פסגת זאב, אקטואלית לימים אלו.

הרב סולוביצ’יק קול דודי דופק, שיעור של המורה רויטל הרמן מאולפנת סגולה.

כוזרי מאמר ראשוןחלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק 4 חלק 5 שיעורים מצולמים של המורה אריאל עמית.

כוזרי מאמר ראשון 1. פתיחה + פילוסוף 2. נוצרי +מוסלמי שיעורים מותאמים לכיתת עולים של המורה רויטל הרמן מאולפנת סגולה.

הרב קוק – איגרת תקנה – שיעור מצולם של המורה רויטל הרמן מאולפנת סגולה

הרב קוק – איגרת תקנה – שיעור בזום של הרב יעקב פלג

הבן איש חי, שיעור מצולם מותאם לכיתת עולים של המורה רויטל הרמן מאולפנת סגולה.

סיכום פרק שני סרטון כולל מצגת עם המקורות, חלק ראשון , חלק שני. הרב אבי גולדברג, הימלפרב

שאלות בגרות לעולים על פי מיקוד קיץ תש”פ תודה גדולה לרב נתנאל בעדי על השיתוף.

שאלות בגרות על פרק שני על פי מיקוד קיץ תש”פ, תודה גדולה לרב נתנאל בעדני על השיתוף

פרק רביעי – אמונה בשעת משבר

אברבנאל ומלבי”םשיעור מצולם של המורה רויטל הרמן מאולפנת סגולה

האם מותר לאדם מאמין לשאול שאלות, שיעור מלא כולל העשרות, של שמואל מאור

משבר הכפירה והחילון – הקלטת שיעור מלווה במצגת של הד”ר חנה ריקלין

פרק חמישי – אמונה תרבות ויצירה

מצגת מלווה בהקלטה על כל פרק חמישי שהכין הרב גלעד שטראוס. (השיעור יעלה בקרוב גם במערכת השידורים הלאומית). על מנת לשמוע את הדיבור המלווה את המצגת יש להוריד אותה למחשב.

קישור לתקיה שהכינה המורה אור בן דוד מאולפנת תאיר המסכמת בצורה רלוונטית ומאירת עיניים את כל המקורות בפרק החמישי בלווי דפי עבודה.

פרק שישי

היחס למדינה על פי ההוגים השונים, מצגת מלווה במקורות והקלטה של הרב יוחאי רודיק

פרק שביעי – החיים והמוות

הקלטות קוליות קצרות ומתומצתות של פרק שביעי שהוקלטו על ידי התלמידה רחל לקס, מבית שולמית

הרמב”ם והרב קוק , שיעור בזום בהשתתפות תלמידות, שהוקלט ע”י הרב יעקב פלג אולפנת טליה.

הגבר

תפילה – קישור לשיעור של המפמ”ר הרב יוחאי רודיק, בנושא תפילה. השיעור מלווה במצגת עם מקורות והקלטה קולית.