מצורפת מתכונת עם שאלות מיוחדת שדורשות קצת יותר חשיבה…
בנוסף נסינו לקשר למקורות שקשורים לתקומת המדינה.

Download (DOCX, 66KB)