מצגת המסכמת את כל פרק רביעי, כולל המקור של הרב עוזיאל

 אם השקופיות לא מוצגות כראוי, ניתן להוריד את המצגת בקישור זה